ထုတ်ကုန်များ

 • PLA Straw

  PLA Straw

  ၁၀၀% ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးဆွေးများ၊ သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန်အတွက်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း H2O နှင့် CO2 သို့အပြည့်အ ၀ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
 • Resin

  ဗဓေလသစ်

  ၁၀၀% ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးဆွေးများ၊ သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန်အတွက်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း H2O နှင့် CO2 သို့အပြည့်အ ၀ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
 • Stretch film

  ဆန့်ရုပ်ရှင်

  ၁၀၀% ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးဆွေးများ၊ သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန်အတွက်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း H2O နှင့် CO2 သို့အပြည့်အ ၀ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
 • High transparent film

  အမြင့်ပွင့်လင်းရုပ်ရှင်

  ၁၀၀% ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးဆွေးများ၊ သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန်အတွက်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း H2O နှင့် CO2 သို့အပြည့်အ ၀ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
 • Cup lid

  ခွက်အဖုံး

  ၁၀၀% ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးဆွေးများ၊ သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန်အတွက်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း H2O နှင့် CO2 သို့အပြည့်အဝအဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။
 • Shopping bag

  စျေးဝယ်အိတ်

  ၁၀၀% ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးဆွေးများ၊ သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန်အတွက်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း H2O နှင့် CO2 သို့အပြည့်အ ၀ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
 • Kitchen Trash bag

  မီးဖိုချောင်အမှိုက်အိတ်

  ၁၀၀% ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးဆွေးများ၊ သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန်အတွက်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း H2O နှင့် CO2 သို့အပြည့်အ ၀ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
 • dog poop bag

  ခွေး poop အိတ်

  ၁၀၀% ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးဆွေးများ၊ သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန်အတွက်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း H2O နှင့် CO2 သို့အပြည့်အ ၀ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
 • Paper Cutlery

  စက္ကူမီးဖိုချောင်း

  ၁၀၀% ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးဆွေးဆွေးခြင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မသက်ဆိုင်သော၊ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုမထိခိုက်စေခြင်း။
 • Biodegradable PLA Cling Wrap

  ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သည့် PLA ကိုစွဲ Wrap

  ၁၀၀% ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးဆွေးများ၊ သဘာဝပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရန်အတွက်ရက်ပေါင်း ၁၈၀ အတွင်း H2O နှင့် CO2 သို့အပြည့်အ ၀ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။